สล็อตน่ารู้

พระศาสนาคริสต์ ยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอน

พระศาสนาคริสต์

พระศาสนาคริสต์ ยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอน เป็นศาสนา ที่มีรากฐานมาจากชีวิต และคำสอน ของพระเยซู แห่งนาซาเร็ธ สมัครพรรคพวก หรือที่เรียกว่าคริสเตียน เชื่อว่าพระเยซู คือพระคริสต์ ซึ่งการเสด็จ มาในฐานะ พระเมสสิยาห์ ได้รับการพยากรณ์ ไว้ในพระคัมภีร์ ภาษาฮีบรู

ซึ่งเป็นพื้นฐาน ทางข้อความ สำหรับพันธสัญญา เดิมในศาสนาคริสต์ – และมีบันทึกไว้ ในพันธสัญญาใหม่ เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ในโลกโดยมีผู้ติดตาม ประมาณ 2.4 พันล้านคน ในปี 2020 คริสเตียน เป็นประชากรส่วนใหญ่ ใน 157 ประเทศ และดินแดน

พระศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์ ยังคงมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ในสาขาตะวันตก และตะวันออกตลอด จนในหลักคำสอน ที่เกี่ยวข้องกับ ความชอบธรรม และธรรมชาติ ของความรอดศาสนศาสตร์ การบวช และคริสต์ศาสนา slot

โดยทั่วไปลัทธิ ของพวกเขาถือ เหมือนกันว่าพระเยซู เป็นพระบุตรของพระเจ้า – โลโก้ที่จุติ – ผู้ปรนนิบัติทนทุกข์ และสิ้นพระชนม์ บนไม้กางเขน แต่เป็นขึ้น มาจากความตาย เพื่อความรอดของมนุษยชาติ สิ่งนี้เรียกว่า พระกิตติคุณหมายถึง “ข่าวดี” การพรรณนาชีวิต

และคำสอน ของพระเยซู เป็นพระกิตติคุณ สี่เล่มของมัทธิว มาระโกลูกา และยอห์น โดยมีพันธสัญญาเดิม เป็นภูมิหลังที่เคารพ นับถือของพระกิตติคุณ

ศาสนาคริสต์ เริ่มเป็นนิกายยู ดายที่สองในคริสต์ ศตวรรษที่ 1 ในจังหวัดยูเดีย ของโรมัน อัครสาวกของพระเยซู และสาวกของพวกเขา กระจายไปทั่วเลแวนต์ ยุโรปอนาโตเลีย เมโสโปเต เมียทรานส์คอเค เซียอียิปต์ และเอธิโอเปีย แม้จะมีการข่มเหงครั้งแรก

ในไม่ช้ามันก็ดึงดูด ผู้เกรงกลัวพระเจ้า ที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การละทิ้ง ประเพณีของชาวยิว และหลังจากการล่มสลาย ของกรุงเยรูซาเล็ม ค.ศ. 70 ซึ่งสิ้นสุดศาสนายิว ที่มีฐานพระวิหารศาสนาคริสต์ ก็แยกตัว ออกจากศาสนายิว อย่างช้าๆ

จักรพรรดิ คอนสแตนตินมหาราช ได้ทำให้ศาสนา คริสต์ในจักร วรรดิโรมันเสื่อมเสีย โดยคำสั่งของมิลาน ต่อมาได้มีการประชุม สภานีเซีย ซึ่งศาสนาคริสต์ ในยุคแรกถูก รวมเข้ากับสิ่ง ที่จะกลายเป็นโบสถ์ ประจำรัฐของอาณาจักรโรมัน

ประวัติความเป็นมา ของคริสตจักร ที่เป็นหนึ่งเดียว ของศาสนาคริสต์ ก่อนที่จะมีการแตกแยก ครั้งใหญ่บางครั้ง เรียกว่า “คริสตจักรใหญ่” แม้ว่าจะมีนิกาย เฮเทอโรด็อกซ์ ในเวลาเดียวกัน คริสตจักร แห่งตะวันออก แยกออกจาก กันหลังจากที่ สภาเอเฟซัส

และนิกาย ออร์ทอดอกซ์ แยกจากกันหลัง จากที่สภาแห่ง Chalcedon มีความแตกต่างกัน ในคริสต์ศาสนา ในขณะที่คริสตจักร ออร์โธดอกซ์ตะวันออก และคริสตจักรคาทอลิก แยกออกจากกัน ในความแตกแยกทางตะวันออก – ตะวันตก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหนืออำนาจ ของบิชอปแห่งโรม นิกายโปรเตสแตนต์ ในหลายนิกายที่แยกออกจาก คริสตจักรคาทอลิก ในยุคปฏิรูป (ศตวรรษที่ 16) เกี่ยวกับข้อพิพาททางเทววิทยา และทางศาสนา

โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นเรื่องความชอบธรรม และความเป็นเอกราช ของบิชอปแห่งโรม คริสต์ศาสนามีบทบาท สำคัญในการพัฒนา อารยธรรมตะวันตก โดยเฉพาะในยุโรป ตั้งแต่สมัยปลาย และยุคกลาง

หลังจากยุค แห่งการค้นพบ ศตวรรษที่ 15-17 ศาสนาคริสต์ได้เผยแพร่เข้าไปในอเมริกาโอเชียเนียอนุภูมิภาค ซาฮารา และส่วนอื่น ๆ ของโลกผ่านงาน เผยแผ่ศาสนา

สี่สาขาที่ใหญ่ ที่สุดของศาสนาคริสต์ ได้แก่ คริสตจักรคาทอลิก โปรเตสแตนต์ คริสตจักรออร์โธดอกซ์ ตะวันออก และออร์โธดอกซ์ ตะวันออก ท่ามกลางความพยายาม ที่หลากหลายเพื่อสร้างเอกภาพ

(ลัทธิสากลนิยม) แม้ว่าการยึดมั่นในตะวันตก จะลดลง แต่ศาสนาคริสต์ ก็ยังคงเป็นศาสนา ที่โดดเด่น ในภูมิภาคนี้ โดยประมาณ 70% ของประชากร ระบุว่า นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ กำลังเติบโตในแอฟริกา และเอเชีย

ซึ่งเป็นทวีป ที่มีประชากรมากที่สุด ในโลก คริสเตียนยังคง ถูกข่มเหงในบางภูมิภาค ของโลกโดยเฉพาะ ในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ Slotxo

พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ

พระศาสนาคริสต์

ภาพวาดต่างๆ ของพระเยซู ในศาสนาคริสต์ สล็อต
การจุติ ศาสนาคริสต์ และพระเยซูในตำนานเปรียบเทียบ
หลักการสำคัญ ของศาสนาคริสต์ คือความเชื่อในพระเยซู ในฐานะพระบุตร ของพระเจ้า และพระเมสสิยาห์

(พระคริสต์) ชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซู ในฐานะพระเมสสิยาห์ ได้รับการเจิม โดยพระเจ้า ให้เป็นผู้กอบกู้ มนุษยชาติ และถือได้ว่าการเสด็จ มาของพระเยซู คือการเติมเต็ม ของคำพยากรณ์ เกี่ยวกับศาสนจักร ในพันธสัญญาเดิม

แนวคิดของคริสเตียน เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ แตกต่างอย่างมี นัยสำคัญจาก แนวคิดของชาวยิวในปัจจุบัน ความเชื่อหลักของคริสเตียน คือโดยความเชื่อ และการยอมรับ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืน พระชนม์ของพระเยซู มนุษย์ที่ผิดบาป สามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ และด้วยเหตุนี้ จึงได้รับความรอด และสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์

แม้ว่า จะมีข้อขัดแย้ง ทางเทววิทยามากมาย เกี่ยวกับธรรมชาติ ของพระเยซู ในช่วงศตวรรษแรก ๆ ของประวัติศาสตร์ คริสเตียนโดยทั่วไป แล้วชาวคริสต์ เชื่อว่าพระเยซู เป็นพระเจ้าที่จุติและเป็น “พระเจ้าที่แท้จริง และมนุษย์ที่แท้จริง”

หมายเหตุ : พระศาสนาคริสต์ ยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอน พิเศษสุดๆ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ตอบแทนสมาชิกเก่า อย่างต่อเนื่อง สมัครเป็นสมาชิก ของเกมเดิมพัน ที่หลากหลาย ในวันนี้ ที่นี้พร้อมรับ ฟรีเครดิต และโปรโมชั่นดีดี อีกมากมาย เรียกได้ว่าจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อคุณเท่านั้น !! slotxo

และนอกจาก พระศาสนาคริสต์ ยู่บนพื้นฐานของชีวิตและคำสอน
ยังจัดบทความ สนุกๆ ไห้ท่านเลือกอีกมากมาย หลายเรื่อง เช่น
พระนักบวช นิกายลูเธอรันแห่งคริสตจักรสวีเดน

Last Update : 10 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)