สล็อตน่ารู้

พระนักบวช นิกายลูเธอรันแห่งคริสตจักรสวีเดน

พระนักบวช นิกายลูเธอรัน

พระนักบวช นิกายลูเธอรันแห่งคริสตจักรสวีเดน เกิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 16 มีสาเหตุ สำคัญมาจาก ความเสื่อม ความนิยม ในผู้นำทางศาสนา และการเกิด แนวคิดใหม่ เกี่ยวกับศาสนา เนื่องจากมีการศึกษา คัมภีร์ไบเบิล และแปลออก เป็นภาษาต่างๆ

เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ทำให้คริสต์ศาสนิกชน มีความรู้ ความเข้าใจ ใหม่ การปฏิรูป ศาสนาจึงเกิดขึ้น ในหลายๆ ประเทศ โดยมีผู้นำการปฏิรูป หลายคน และใช้ ชื่อแตกต่างกัน การปฏิรูป คริสต์ศาสนา หมายถึง

พระนักบวช

ขบวนการ ในยุโรปตะวันตก ที่ปัจเจกชน และสถาบันต่างๆ แสดงความเห็น คัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักในคัมภีร์ ไบเบิล การปฏิรูปเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง จนในที่สุดคริสต์ศาสนาในยุโรป ได้แตกแยกเป็น 2 นิกาย คือโรมันคาทอลิกและ โปรเตสแตนต์

บทบาท ของพระสงฆ์ ในส่วนของชาวอังกฤษ ร่วมเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับภาย ในคริสตจักรโรมัน คาทอลิก และคริสต์ศาสนาตะวันออก ยกเว้นว่าบัญญัติกฎหมาย ในเกือบทุกชาวอังกฤษจังหวัด จำกัด slot

การบริหารงาน ของการยืนยัน กับบิชอปเช่น เดียวกับการบวช ในขณะที่นักบวช แองกลิกัน ที่เป็นสมาชิก ของบัญญัติ ทางศาสนาจะต้องเป็นโสด แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นเช่นนักบวช ในนิกาย แองกลิกัน Order of Cistercians

นักบวชฆราวาส บิชอปนักบวช และมัคนายก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ของศาสนา – ได้รับอนุญาตให้แต่งงานก่อน หรือหลังการบวช แม้ว่าในจังหวัดส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับอนุญาต ให้แต่งงานกับคนที่มี เพศเดียวกัน ก็ตาม คริสตจักรแองกลิกัน

ซึ่งแตกต่างจาก นิกายโรมัน คาธอลิก หรือประเพณี คริสเตียนตะวันออก อนุญาตให้มีการบวช เป็นนักบวช ของผู้หญิง เรียกว่า “นักบวช” ไม่ใช่ “นักบวช” ในบางจังหวัดตั้งแต่ ปี 2514

วิธีปฏิบัตินี้ ยังคงเป็นที่ถกเถียง กันอยู่ จังหวัดส่วนน้อย 10 จาก 38 คนทั่วโลก ดำรงฐานะปุโรหิตชายล้วน คริสตจักร แองกลิกัน ต่อเนื่องส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้สตรี เป็นปุโรหิต

ในฐานะ ที่เป็นย่างแสดง ให้เห็นถึง ความหลากหลาย ของความคิดเห็น เทววิทยาของ presbyterate รวมถึงพระสงฆ์ ที่คิดว่าตัวเอง ไม่มีความแตกต่าง ในแง่ใด ๆ จากบรรดาคริสตจักรโรมัน คาทอลิก

และชนกลุ่มน้อย ที่ต้องการใช้ชื่อพระเพื่อ ให้ห่างไกลจาก ที่มากกว่าที่เสียสละ ศาสนศาสตร์ ผลกระทบ ที่พวกเขาเชื่อมโยง กับคำว่าพระสงฆ์ ในขณะที่นักบวช เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ของสมาชิกของ Presbyterate

ในทุกจังหวัด ของชาวแองกลิ กันทั่วโลก ( เก็บไว้โดยนิคมอลิซาเบธ ) พิธีอุปสมบท ของบางจังหวัด (รวมถึงคริสตจักรแห่งอังกฤษ ) ยอมรับความกว้าง ของความคิดเห็น โดยใช้ชื่อการบวช นักบวช

(เรียกอีกอย่างว่า Presbyters) แม้ว่าทั้งสอง คำจะมีความหมายว่า ‘ผู้อาวุโส’ ในอดีตคำว่านักบวช มีความเกี่ยวข้องกับ ” คริสตจักรชั้นสูง ” หรือปีกแองโกล – คาทอลิกมากกว่า ในขณะที่คำว่า ” รัฐมนตรี ” มักใช้ใน ” คริสตจักรต่ำ ” หรือวงการพระเยซู Slotxo

นิกายลูเธอรัน

เพีทั่วไป หรือเพีเชื่อทุกคน เป็นคริสเตียนหลัก คำสอนที่ได้มาจากหลาย ทางเดินของพันธสัญญาใหม่ มันเป็นแนวคิดพื้นฐาน ของนิกายโปรเตสแตนต์ เป็นหลักคำสอน นี้ที่มาร์ตินลูเทอร์ยึดถือ ในปี 1520 ถึงคริสเตียนชั้นสูง ของประเทศเยอรมัน

เพื่อที่จะยกเลิก ความเชื่อของคริสเตียน ในยุคกลางที่ว่าคริส เตียนจะต้องแบ่งออก เป็นสองชั้น “จิตวิญญาณ” และ “ทางโลก” หรือไม่ใช่ – จิตวิญญาณ.

การปฏิรูป แบบอนุรักษ์นิยม ของลูเธอรันสะท้อน ให้เห็นในมุมมอง ทางเทววิทยา และการปฏิบัติของพันธ กิจของศาสนจักร นิกายลูเธอรัน ในยุโรปส่วนใหญ่ เป็นไปตามการปกครองแบบ คาทอลิก ของมัคนายกนักบวช

และบิชอป อาร์คบิชอปลูเธอรัน แห่งฟินแลนด์ สวีเดน ฯลฯ และประเทศ บอลติกเป็นสัตว์ เลี้ยงลูก ด้วยนมของชาติ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และอาสนวิหาร และตำบลโบราณ บางแห่ง ในคริสตจักรลูเธอรัน ถูกสร้างขึ้น หลายศตวรรษ

ก่อนการปฏิรูป ความจริง แล้วงานทั่วโลก ภายในชาวอังกฤษ ศีลมหาสนิท และในหมู่นิกายลูเธอรันส แกนดิเนเวีร่วมกัน ตระหนักถึงความถูกต้อง ตามกฎหมาย สมเด็จพระสังฆราช

ประวัติศาสตร์ และร่วมเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกัน ในอเมริกาลูเธอรันยอม รับการสืบทอดตำแหน่งอัคร สาวกของบาทหลวง ในการมีส่วนร่วม อย่างสมบูรณ์ กับเอพิสโกพาเลีย และการแต่งตั้งนิกาย ลูเธอรันส่วนใหญ่ ดำเนินการโดยอธิการ ล็อต

พระนักบวช


คริสเตียนชาวยิว ในยุคแรก เรียกตัวเองว่า ทางอาจมาจากอิสยาห์ จงเตรียมทางของพระเจ้า ตามที่กิจการคำว่า “คริสเตียน” ซึ่งหมายถึง สาวกของพระคริสต์ ในการอ้างถึงสาวก ของพระ เยซูถูกใช้ ครั้งแรกในเมือง อันทิโอก โดยผู้ที่ไม่ใช่ยิว ชาวเมืองที่นั่นการใช้คำว่า “คริสต์ศาสนา” ที่บันทึกไว้เร็วที่สุด เป็นของอิกนาเชียส แห่งแอนติออคราว

หมายเหตุ : พระนักบวช นิกายลูเธอรัน แห่งคริสตจักรสวีเดน พิเศษสุดๆ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ตอบแทนสมาชิกเก่า อย่างต่อเนื่อง สมัครเป็นสมาชิก ของเกมเดิมพัน ที่หลากหลาย ในวันนี้ ที่นี้พร้อมรับ ฟรีเครดิต และโปรโมชั่นดีดี อีกมากมาย เรียกได้ว่าจัดหนัก จัดเต็ม เพื่อคุณเท่านั้น !! slotxo

และนอกจาก พระนักบวช นิกายลูเธอรันแห่งคริสตจักรสวีเดน
ยังจัดบทความ สนุกๆ ไห้ท่านเลือกอีกมากมาย หลายเรื่อง เช่น
พระและนักบวช ในสมัยโบราณศาสนาในประวัติศาสตร์

Last Update : 10 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)